Directeur bij MFC Ten Dries

Directeur
Landegem Gehandicaptenzorg a year ago
Informatie
Functie Directie en leidinggevende
Soort positie Fulltime
Ervaring Niet gespecificeerd
Diploma Master
Omschrijving

Wie zijn we?

MFC Ten Dries vormt samen met Buitengewoon Onderwijs Ten Dries een personele unie en biedt multidisciplinaire begeleiding, therapie, dagopvang en verblijf aan minderjarigen met een motorische of meervoudige beperking en hun context. Dit gebeurt zowel voor de 110 kinderen en jongeren die schoollopen in Ten Dries als voor leerlingen uit het gewoon onderwijs.

Er is een nauwe samenwerking met de vzw’s Manege Dennenhof (hippotherapie) en Verburght (woonvormen meerderjarigen), die historisch uit Ten Dries ontstaan zijn en waarmee middelen gedeeld worden.

Ten Dries is een open organisatie, waar hartelijke en respectvolle omgang met elkaar vanzelfsprekend is en teams zelf-organiserend aan de slag gaan met het oog op het bevorderen van een optimale kwaliteit van leven van de kinderen en jongeren en hun ouders, nu en in de toekomst.

Opdracht

Je bent samen met de andere directies van de personele unie verantwoordelijk voor het algemeen strategisch beleid van de personele unie en de goede samenwerking met de andere vzw’s op de site Landegem.

Je bent verantwoordelijk voor het algemeen strategisch beleid van het MFC Ten Dries, met name de uitwerking en de realisatie van een duidelijke missie en visie en van de daarop gebaseerde lange termijndoelen en meerjarenplan.

Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het MFC Ten Dries

  • rechtstreeks voor wat betreft het financiële beleid

  • onrechtstreeks via de Verantwoordelijke facilitair beheer en aankoop voor wat betreft infrastructuur en logistiek en via de andere kaderleden voor de andere aspecten van de werking.

Je bent eindverantwoordelijke ten aanzien van de cliënten (kinderen-jongeren-adolescenten en hun ouders) en ten aanzien van de medewerkers.

Het volledige functieprofiel vind je terug op de website: www.tendries.be/functieprofiel-directeur-dagelijks-bestuurder.

Wie zoeken we?

Je hebt een bachelor- of masterdiploma, bij voorkeur in een sociale-, pedagogische- of therapeutische richting, en een aantal jaren ervaring als leidinggevende.

Ervaring in een welzijnsomgeving is een pluspunt.

Je bent een geboren participatief, situationeel leider die (crisis)situaties correct inschat en overwogen beslissingen neemt.

Je stimuleert innovatie, je enthousiasmeert medewerkers en je creëert een omgeving waarin mensen initiatieven kunnen nemen.

Je bent ondernemend en hebt enige notie van financiële processen.

Je bent aanspreekbaar en gaat vlot in dialoog met medewerkers, cliënten en belangrijke derden.

Je hebt zin voor humor, je kan relativeren en rust brengen.

Wat bieden we aan?

  • Een voltijds contract van onbepaalde duur en een loon volgens de barema’s van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) en volgens relevante anciënniteit, aangevuld met extralegale voordelen.

  • Een warme en betrokken werkomgeving, met ruimte voor initiatief en (zelf)ontwikkeling.

Heb je interesse?

Stuur je motivatiebrief en CV ter attentie van het bestuursorgaan naar Paul Veevaete via mail naar paul.veevaete@gmail.com, ten laatste tegen 31 december.

Geselecteerde kandidaten worden op de hoogte gebracht van de verdere sollicitatieprocedure.

De indiensttreding is voorzien in de periode maart-juni 2022.

Neem voor meer informatie contact met Luc Goossens, directeur MFC Ten Dries, via het centrale telefoonnummer 09 371 60 66.