Verpleegkundige Spoed bij AZ Jan Portaels

Zorgorganisatie
Ziekenhuis
Het AZ Jan Portaels is een ziekenhuis met 406 erkende bedden in het hartje van Vilvoorde. Het ziekenhuis behaalde in 201...
Verpleegkundige Spoed
Vilvoorde Ziekenhuis 2 years ago
Informatie
Functie Verpleegkundige
Soort positie Fulltime
Ervaring Niet gespecificeerd
Diploma Geen vereiste
Omschrijving

Het AZ Jan Portaels kreeg onlangs de definitieve goedkeuring voor de bouw van het nieuwe “Ziekenhuis van de toekomst” als enige regionaal ziekenhuis in de Noordelijke Vlaamse rand. Hierbij zal ingezet worden op een duurzame en wendbare infrastructuur waar de patiënten centraal staan en de beste zorg krijgen. Binnen dit nieuwe gezondheidshuis zullen we ten volle investeren in preventieve zorg, geïntegreerde zorgverlening en een omzetting van klassieke hospitalisaties naar daghospitalisaties.

Het gezondheidshuis zal met haar ruime capaciteit volop inzetten op een samenwerking met de eerstelijnszorg zoals huisartsen en thuisverpleegkundigen, maar gaat ook op zoek naar partnerschappen met bijvoorbeeld andere BRIANT-netwerk ziekenhuizen voor bepaalde ondersteunende activiteiten. Ook duurzaamheid speelt in het plan een belangrijke rol. Zo zullen we in het ziekenhuis van morgen investeren in een energiezuinig gebouw aan de hand van hernieuwbare bronnen. De ligging van het terrein, op wandelafstand van het station van Vilvoorde en de stadskern, biedt tevens de mogelijkheid tot duurzame mobiliteit, ook voor onze medewerkers.

Kan jij je vinden in deze toekomstvisie en wil je graag meewerken aan/in het nieuwe gezondheidshuis? Momenteel zijn wij op zoek naar een verpleegkundige voor de dienst Spoedgevallen, een uitdagende werkplek met voldoende ruimte om ambitieuze projecten te ontwikkelen binnen een multidisciplinair team.

Als spoedverpleegkundige sta je in voor de eerste zorgen aan acute patiënten in de Spoedafdeling en het inschatten van de urgentiegraad van hun behandeling, teneinde de patiënten zo spoedig mogelijk te stabiliseren en een verdere verzorging mogelijk te maken. Na een gedegen opleiding word je ingeschakeld voor de interne en externe MUG.

Je functie

 • Je onthaalt patiënten en hun begeleider bij aankomst op de Spoedafdeling, evalueert de ernst van hun situatie, je schat de urgentiegraad van de behandeling in en installeert hen in de aangewezen behandelings- of wachtruimte.

 • Je stelt een verpleegkundige diagnose: neemt de parameters op, maakt een anamnese voor de arts en onderzoekt de klachten van de patiënt. Je neemt, in afwachting van de arts, op eigen initiatief de acute problemen in handen tijdens noodsituaties.

 • Je staat de arts bij in de medische diagnose: verwittigt de spoedarts of specialist bij aankomst van de patiënt, meldt de pathologie en geeft een inschatting van de urgentiegraad (triage). Je voert volgens instructies van de arts bijkomende onderzoeken uit zoals EKG, monitor, … Je start, in opdracht van de spoedarts, de interventie op. Voert verpleegtechnische en toevertrouwde geneeskundige handelingen uit zoals het intuberen van patiënten, het aanbrengen van blaassondes, afnemen van bloedstalen, verzorgen van wonden, …

 • Je observeert en controleert gedurende de volledige interventie de diverse parameters en gezondheidstoestand van de toegewezen patiënten, detecteert eventuele veranderingen en anticipeert op crisissituaties.

 • Je bereidt het materiaal, dat tijdens de uitvoering van medische handelingen gebruikt wordt, voor en assisteert de arts bij de uitvoering van deze medische handelingen. Je bereidt volgens het medisch voorschrift medicatie voor, verifieert ze, dient ze toe en volgt de effecten ervan op.

 • Opvolgen van spoedinterventies:

  • Je informeert en begeleidt patiënten en familie bij aankomst op de Spoedafdeling: stelt hen gerust, ondersteunt hen in moeilijke situaties en geeft toelichting bij de medische onderzoeken en behandelingen.

  • Je informeert familie of begeleider over de toestand van de patiënt en vraagt bijkomende informatie over de patiënt.

  • Je geeft informatie aan de patiënt bij ontslag uit de Spoedafdeling over de nazorg, medicatiegebruik en eventueel te verwachten klachten.

  • Je zorgt in voorkomend geval voor de opname van de patiënt in het ziekenhuis: regelt de opname via een opnamesysteem, informeert de betrokken dienst

 • Uitvoeren van administratieve patiëntgebonden taken:

  • Je maakt een dossier aan van de patiënt of vult het bestaande dossier aan: registreert de gegevens van de patiënten, uitgevoerde onderzoeken en verpleegkundige handelingen en de toegediende medicatie.

  • Je duidt de parameters en de waarnemingen aan in het patiëntendossier.

  • Je rapporteert, zowel mondeling als schriftelijk, over de gezondheidstoestand van de patiënten.

Je profiel

 • HBO5 of Bachelor verpleegkundigen bij voorkeur met een bijzondere beroepstitel ‘Spoed en Intensieve Zorgen’ of bereid om dit op termijn te behalen. Jouw traject wordt aangepast naargelang jouw ervaring.

 • Sterke communicatievaardigheden: luistervaardig, vlot in gesprekken voeren met patiënt en familie bij het verschaffen van inlichtingen omtrent hun gezondheidstoestand, correct en professioneel terugkoppelen van situaties naar de arts.

 • Een groot invoelend vermogen voor de specifieke patiëntenpopulatie.

 • Verantwoordelijkheid opnemen en autonoom kunnen werken in noodsituaties en in afwachting van de arts, initiatief nemen voor de stabilisatie van de patiënt, assisteren van de arts bij de uitvoering van medische handelingen en bepaalde toevertrouwde geneeskundige handelingen autonoom uitvoeren.

 • Een probleemoplossende ingesteldheid.

 • Stressbestendig en flexibel, met een dynamische persoonlijkheid, openstaand voor en zoekend naar verbeteringen en nieuwigheden.

 • Een groot belang hechten aan het bijdragen aan een positieve uitstraling van het AZ Jan Portaels.

 • Speciale belangstelling voor het technisch-verpleegkundig handelen.

 • Voldoende ervaring op vlak van informatica.

 • Belangstelling voor vorming, training en opleiding van personeel en studenten is noodzakelijk.

 • In staat om teamgericht de zorgen op een patiëntgerichte wijze uit te bouwen.

Ons aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur, jobtime bespreekbaar.  Ook freelancers of projectverpleegkundigen mogen zich kandidaat stellen!

 • Relevante anciënniteit wordt overgenomen.

 • Verloning volgens de IFIC-barema’s.

 • Premies voor onregelmatige prestaties met reeds vanaf 18u avondpremie en gedurende het hele weekend zondagpremies, wachtvergoedingen, inspringvergoeding,...

 • 25 verlofdagen met de mogelijkheid tot opbouw van 4 extra anciënniteitsdagen

 • Andere voordelen zoals maaltijdcheques per gewerkte dag, fietsvergoeding, benefits@work, …

 • Voordelig tarief bij hospitalisatie en ambulante zorg in AZ Jan Portaels

 • Ontwikkelingsmogelijkheden door een uitgebreid vormings- en loopbaanbeleid

 • Ondanks dat wij een grote organisatie zijn, verdwijn je niet in de anonimiteit. Iedereen kent iedereen, en het is die sfeer die ervoor zorgt dat men zich makkelijk thuis voelt. Tevreden en vriendelijke medewerkers maken tevreden patiënten.