Lid Raad van Bestuur en Lid Raad van Toezicht bij Stichting ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen

Zorgorganisatie
Ziekenhuis
ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen (hierna: ZorgSaam) is de spin in het web van de zorg voor jong en oud in de regio Z...
Lid Raad van Bestuur en Lid Raad van Toezicht
Gent Ziekenhuis a year ago
Informatie
Functie Admin en office
Soort positie Fulltime
Ervaring 5+ jaren
Diploma Master
Omschrijving

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen (hierna: ZorgSaam) is de spin in het web van de zorg voor jong en oud in de regio Zeeuws-Vlaanderen én daarbuiten. ZorgSaam biedt ziekenhuiszorg, ambulancezorg, thuiszorg en ouderenzorg en kan daarmee als koploper op het gebied van ketenzorg worden beschouwd. Met deze verschillende onderdelen is ZorgSaam in staat om naadloos op elkaar aansluitende zorg te verstrekken. De zorg is afgestemd op de behoefte van de patiënt, cliënt of bewoner.

Voor op elkaar aansluitende goede zorg (ketenzorg) wordt daarnaast nauw samen gewerkt met andere zorgverleners, zowel in binnen- als buitenland. ZorgSaam wordt bestuurd door een driehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de strategie en het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instellingen en rechtspersonen.

ZorgSaam vervult een belangrijke rol in Zeeland. ZorgSaam voelt zich verantwoordelijk voor goede zorg voor elke inwoner van Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast voelt ZorgSaam zich als grootste zorgwerkgever van Zeeland een bijzondere verantwoordelijkheid het welbevinden  van haar medewerkers.

ZorgSaam zoekt een lid Raad van Bestuur en een lid Raad van Toezicht.

De werving is uitbesteed aan The Executive Network

Het profiel en nadere informatie kunnen worden opgevraagd via: vacature.zorgsaam@ten.nl

Schriftelijke reacties kunnen eveneens worden ingediend: vacature.zorgsaam@ten.nl

Sluitingsdatum: 22 april 2023