Verpleegkundige PAAZ bij AZ Jan Portaels

Zorgorganisatie
Ziekenhuis
Het AZ Jan Portaels is een ziekenhuis met 406 erkende bedden in het hartje van Vilvoorde. Het ziekenhuis behaalde in 201...
Verpleegkundige PAAZ
Vilvoorde Ziekenhuis 2 years ago
Informatie
Functie Psychiatrisch verpleegkundige
Soort positie Fulltime
Ervaring Niet gespecificeerd
Diploma Bachelor
Omschrijving

Momenteel zijn wij dan ook op zoek naar een psychiatrisch verpleegkundige voor onze PAAZ afdeling.

Jouw taken

 • Je verleent integrale zorg (verpleegkundig en psychosociaal) aan patiënten met psychiatrische problemen teneinde hun psychische gezondheid en sociaal welzijn te behouden, verbeteren of herstellen.

 • Psychiatrisch verpleegkundige taken: informeren en psychosociaal ondersteunen van patiënt en familie: je onthaalt nieuwe patiënten, voert een verpleegkundige anamnese uit en een intakegesprek, stelt het zorgplan op, verstrekt alle nodige informatie aan de patiënt en zijn familie omtrent het verblijf en andere, je luistert en informeert, ondersteunt en motiveert,...

 • Algemeen verpleegkundige taken: verpleegtechnische handelingen zoals het geven van injecties, plaatsen van infusen, wondverzorging, nemen van parameters, observeren en controleren van de gezondheidstoestand en de fysische, psychische en sociale toestand van de patiënten, ...
  Je bereidt, verifieert en dient medicatie toe, je begeleidt en assisteert tevens de arts bij consultaties.

 • Mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de zorgverlening: je neemt deel aan multidisciplinaire overlegmomenten en past de gemaakte afspraken toe in alle aspecten van de zorgverlening.

 • Administratieve taken: je registreert patiëntengegevens en de uitgevoerde handelingen, verwerkt alle voorhanden formulieren in verband met o.a. opname- en ontslagprocedures, rapporteert zowel mondeling als schriftelijk, ...

Je profiel

 • Als verpleegkundige fungeer je als spilfiguur tussen de overige disciplines, wat betekent dat je communicatief sterk in je schoenen moet staan, voldoende kennis hebt van psychopathologie, over een goed observatievermogen beschikt, stressbestendig bent, prioriteiten kan stellen in functie van begeleiding en bij crisissituaties.

 • Je bent in staat professioneel om te gaan met agressie, je handelt snel in acute situaties met de nodige integriteit voor de patiënt en aandacht voor eigen veiligheid en dat van collega's.

 • Daarnaast kan je zowel in teamverband als zelfstandig werken, beschik je over voldoende talent om deadministratie vlot te laten verlopen, durf je jezelf adequaat probleemoplossend te noemen en bezit je een luistervaardigheid met de nodige kennis van de eigen mogelijkheden en het respecteren van de grenzen van jouw verpleegkundige functie.

Ons aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur, jobtime bespreekbaar.

 • Relevante anciënniteit wordt overgenomen.

 • Verloning volgens de IFIC-barema’s.

 • Premies voor onregelmatige prestaties met reeds vanaf 18u avondpremie en gedurende het hele weekend zondagpremies, wachtvergoedingen, inspringvergoeding,...

 • 25 verlofdagen met de mogelijkheid tot opbouw van 4 extra anciënniteitsdagen

 • Andere voordelen zoals maaltijdcheques per gewerkte dag, fietsvergoeding, benefits@work, …

 • Voordelig tarief bij hospitalisatie en ambulante zorg in AZ Jan Portaels

 • Ontwikkelingsmogelijkheden door een uitgebreid vormings- en loopbaanbeleid

 • Ondanks dat wij een grote organisatie zijn, verdwijn je niet in de anonimiteit. Iedereen kent iedereen, en het is die sfeer die ervoor zorgt dat men zich makkelijk thuis voelt. Tevreden en vriendelijke medewerkers maken tevreden patiënten.

 Interesse of vragen

Contacteer Sophie Ververken, Verantwoordelijke Talent Management, via sophie.ververken@azjanportaels.be of 02 257 55 64