Nieuws

Laatste zorgnieuws

9/30/2022

Twee woonzorgcentra van vzw Zorg-Saam ZKJ testten twee verschillende soorten slimme luiers uit. Hierbij ontvangen zorgverleners accurate meldingen over het plaspatroon van de residenten en over de verzadiging. De resultaten van de pilootstudie ‘digitalisering in de incontinentiezorg’ zijn goed: de kwaliteit van de zorg gaat omhoog en zorgverleners kunnen hun tijd efficiënter besteden. In woonzorgcentrum […]

9/29/2022

Vanaf 1 december 2022 zal Tom Balthazar de rol van bestuurder-directeur van AZ Jan Palfijn Gent opnemen. De Raad van Bestuur benoemde Tom Balthazar tijdens hun vergadering op 28 september als nieuwe bestuurder-directeur van AZ Jan Palfijn Gent. Dit gebeurde na een publieke oproep voor kandidaten, gevolgd door een zorgvuldig uitgevoerde selectieprocedure met assessment door […]

9/29/2022

Vijf procent van de CO²-uitstoot afkomstig van de gezondheidszorg, wordt veroorzaakt door anesthesie. Lachgas, desflurane en sevoflurane gassen zijn de grootste boosdoeners. Om die reden besloot de dienst anesthesie van het Imeldaziekenhuis in 2018 het gebruik ervan te verminderen. Desflurane werd volledig geschrapt. Ook worden er steeds meer technieken gebruikt waarbij inhalatie-anesthetica overbodig is. In […]

9/29/2022

Vrouwen en mensen in armoede hebben een groter risico op psychologische problemen. Toch zijn het ook deze twee doelgroepen die minder makkelijk toegang vinden tot (betaalbare) psychologische zorg. “Het huidig aanbod slaagt er niet in hen te bereiken”, stelt CM-voorzitter Luc Van Gorp vast. Het risico op psychologische problemen is 1,4 keer hoger voor vrouwen […]

9/28/2022

Mensen met een gehoorimplantaat moeten voortaan minder frequent op controle in het ziekenhuis. UZ Leuven biedt, als eerste Belgische ziekenhuis, telemonitoring via een app aan. De overheid erkent de opvolging als een vorm van digitale zorgverlening en betaalt het vanaf 1 oktober dit jaar terug. Wie lijdt aan ernstig gehoorverlies en niet of onvoldoende geholpen […]

9/27/2022

Diabetes type 2 blijft al te vaak onder de radar, waarschuwt Diabetes Liga vzw. Dat is gevaarlijk, want het zorgt ervoor dat mensen met een verhoogd risico gezonde levensjaren kwijtspelen. Daarbij lopen de gezondheidskosten voor de samenleving op: diabetes type 2 kost onze sociale zekerheid nu al bijna zes miljard euro per jaar. Diabetes is […]

9/23/2022

Belgen zijn onvoldoende geïnformeerd over hart- en vaatziekten en de bijhorende symptomen. De helft van de Belgen (49 procent) onderschat het jaarlijkse sterftecijfer aan hart- en vaataandoeningen. Nochtans is naar schatting 80 procent ervan, zoals beroertes, te voorkomen. 29 september is Wereld Hart Dag. Naar aanleiding daarvan voerde iVox een online bevraging uit, in opdracht […]

9/22/2022

Een nieuwe behandeling op basis van gentherapie blokkeert de aanmaak van het schadelijke SOD1-eiwit dat bij patiënten met ALS de motorische zenuwcellen doet afsterven. Deze internationale studie toont dat ALS een behandelbare ziekte is. Wereldwijd leiden ongeveer 400.000 mensen aan de neuromusculaire spierziekte. ALS is meestal niet erfelijk, maar bij twee procent van de patiënten […]

9/21/2022

[PARTNER CONTENT] O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem is een algemeen ziekenhuis dat deel uitmaakt van het regionale ziekenhuisnetwerk E17 en biedt quasi alle diensten aan. Ze tellen 264 erkende bedden en zo’n 800-tal ziekenhuismedewerkers. Onder het motto ‘samen borg voor een goede zorg’, gaan ze voluit voor het leveren van kwalitatieve zorg op maat van […]

9/21/2022

Sinds 15 september is dr. Wouter Marchand de nieuwe medisch directeur van het Sint-Andriesziekenhuis. Daarnaast blijft hij verder actief als uroloog in het ziekenhuis. Dr. Marchand volgt hiermee dr. Leen De Backer op die omwille van familiale omstandigheden haar mandaat wenste te beëindigen. Ze blijft uiteraard wel verder ter beschikking van de patiënten als medisch […]